TV-kanaloversigt

20 Ukodede kanaler:

DR1
DR2
DR Rammasjang
DRK
DR3
DR ultra
Folketinget
Lorry
Hovedstaden
DR Synstolkning
France24
Kanal København
STV1
SVT2
TV4
Malmø
TV6
SVT24/barnkanalen
Kunskabskanalen
SVT1 Halland
SVT2 Halland

45 kodede kanaler:

TV2
Boxer infokanal
TV3
TV2 News
Kanal 4
Kanal 5
TV3 Plus
TV2 Charlie
TV2 Film
TV2 Zulu
6’eren
Discovery
Animal Planet
TV3 Sport1
Chanal9
TLC
DK4
CNN
Discovory Science
History Channel
Disney Channel
Nikelodeon
Cartoon Network
Disney XD
7’eren
MTV
TV2 Øst
TV3 Skåne
TV4 Malmø
Kanal 5 Skåne
TV2 Norge
ARD
Star!
TV6
Sjuan Malmø
VH1
Kanal 11
Discovory Science
TV4 Fakta
CNN
TV4 Film
TV8
Disney Channel
C More First
C More Hits
C More Sport

Vaskeri

 • Vaskeriet må benyttes alle dage kl. 7-21
 • Fri vask koster 100 kr. pr. måned.
 • Eget vaskepulver/skyllemiddel må benyttes
 • Kalenderen må ikke fjernes fra vaskeriet.
 • Efterlad altid vaskeriet i den stand, du ønsker at finde det.

Første gang du vil vaske, henvender du dig til viceværten, Holger K. Rasmussen, og får adgangskode til bookingssiden. Herefter bookes tider til vask fra Boligexpertens hjemmeside:

Book vasketid her

Ordensreglement

for Peter Fabersgade 24-30


 1. Skader på installationer, ledninger m.v. skal repareres uden forsinkelse og reparationer må kun foretages af autoriserede håndværkere godkendt af bestyrelsen.
 2. Vandspild skal undgås og dryppende haner samt utætte cisterner skal omgående udbedres.
 3. Intet, som kan stoppe afløb, må kastes i toilettet.
 4. Ombygning og udskiftning af døre og vinduer skal godkendes af ejerforeningens bestyrelse og foretages i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastlagte standarder og anvisninger.
 5. Installation af brusekabiner skal udføres af autoriserede VVS-firmaer og godkendes af bestyrelsen.
 6. Af hensyn til støjgener skal brug af vand minimeres i tidsrummet 24.00-06.00.
 7. Erhvervsmæssig og privat brug af musikinstrumenter, båndafspillere, grammofon, radio og TV m.v. må på intet tidspunkt være til gene for ejendommens øvrige beboere, og brug heraf må almindeligvis helt undgås i tidsrummet 24.00-06.00.
 8. Angreb af husbukke, væggetøj og andre skadedyr samt svamp skal straks anmeldes til viceværten.
 9. Bestyrelsen godkender og anviser plads til opsætning af parabolskærme. Opsætning skal ske af autoriseret håndværker.
 10. Opgangens vinduer må alene åbnes af foreningens vicevært.
 11. Der må ikke efterlades affald og andre effekter på hoved- og bagtrappe.
 12. Fester skal annonceres på opslagstavle, og rimelige indsigelser fra øvrige beboere skal respekteres.
 13. Barnevogne må ikke opbevares i opgangene.
 14. Der må ikke placeres sko, støvler, skøjter legetøj eller lignende udenfor lejlighedernes entrédøre.
 15. Støj og støjende adfærd på trappe- og gangarealer må ikke forekomme.
 16. Postkasser, billeder m.m. må ikke opsættes i opgangen.
 17. Reklamer må ikke anbringes på opslagstavlen eller smides i opgangen.
 18. Benyttelse af fællesarealer: Forurening og beskadigelse samt graffiti på ejendommens døre og vinduer, trapper, gange, murværk m.v. skal omgående udbedres af den husstand, der har forårsaget ødelæggelsen, herunder beskadigelser hidrørende fra børns leg.
 19. Cykler og knallerter skal parkeres i de dertil indrettede områder i gården. Korttids- og gæsteparkering skal foregå i de opsatte stativer mod gaden. Ved brud på reglen kan cyklens/knallertens fjernelse foranstaltes af foreningens vicevært.

Antenneforhold

11. januar 2012 – mpeg2 er lukket
For at kunne se TV skal du have et moderne fladskærms-TV med
mpeg4 tuner.

Hvis du skal se de kodede kanaler, skal du have et dekoderkort, der passer til dit TV.

Har du spørgsmål kan du ringe til mig hverdage efter kl 17.30 Lørdag efter kl. 14 og hele søndagen på tlf. 35 35 08 28.
V.h. Holger

Ukodede kanaler
Kodede kanaler


31. oktober 2009
forsvandt det analoge TV-signal for altid, men foreningens antenne bliver siddende på taget, så man ved hjælp af en DVB-T tuner kan modtage en del kanaler stadigvæk. (Typisk gratis-kanaler og de såkaldte “must-carry”-kanaler)

Opdateret marts 2015

Altan-info

Information om altanprojektet


Altanerne er færdige:

Afrigning af byggeplads: Den 21. og 22. december 2017 pakkede altanfolkene sammen og hejsede deres materiel ud af gården igen. Altanerne er færdige helt efter tidsplanen.


Så er vi i gang:

Mandag d. 9. oktober ankom materialer til altanbyggeriet og en stor mobilkran, der løftede dem over taget og ind i gården.

Kranen er i udfoldet stand 65 m høj, og platformene der skal bruges til monteringen af altanerne vejer 4 tons stykket. Det hele blev løftet ind i gården i løbet af mandagen, og der blev ikke krummet så meget som et græsstrå.
Det lykkedes at få det hele placeret i gården udfor opg. 24-30.
Efter en uge er de første altandøre klar til at blive monteret.

Stuelejlighederne er dem, der mærker mest til byggeriet i form af indelukkethed bag containere og kraner og en ret vanskelig adgang til gården, megen trafik og støj. Vi håber på overbærenhed og tålmodighed med byggeriet.


14. september 2017:
Byggemøde/opstartsmøde
Se referatet her.


September 2017:
Til jer der benytter det fælles radiatortilbud skulle jeg sige fra Per (VVS’eren) at han er gået i gang med at montere de nye radiatorer først i 24 og 26, derefter kommer så 28 og 30.

Til jer der skal have en ny radiator: Han bortskaffer jeres gamle radiator, men piller først måleren af. Den må I gerne gemme just in case Brunata skal bruge den.

Til jer alle kan jeg informere om, at vi har opstartsmøde med Altan.dk d. 13.09.2017 og at platformen til at montere altanerne opsættes omkring d. 18.09.2017. Der er derfor ikke længe til vi går i gang.

Jeg har forhørt mig hos altan.dk for om ledninger langs karmen kan blive siddende eller skal fjernes. Det har jeg ikke fået svar på endnu men så snart jeg har hører I fra mig.

Efter opstartsmødet håber jeg også at kunne komme nærmere ind på hvornår jeres altan monteres.

Mvh Mads


Oktober 2016:
Kære kommende altanejere:
Hermed endnu en kort opdatering på altanprojektet, da vi forventer at lukke aftalen med Altan.dk som leverandør af vores altaner i slutningen af indeværende uge.
Vi har over den seneste periode kommunikeret frem og tilbage med Altan.dk og er nu blevet enige omkring detaljerne i kontrakten. Både Kristian, Mikkel og jeg har brugt en del energi på at sikre at kontrakten er så gennem-arbejdet som muligt, for at sikre vi får det bedste produkt og at der ikke opstår for mange uklarheder gennem forløbet med
entreprenøren. bl.a. har vi indarbejdet hvid bund på altanerne for at sikre så meget lys som muligt til underboen.

I vil derfor inden for meget kort tid modtage et brev fra Kristian, hvor I skal indbetale det bindende/ikke refunderbare beløb på 5.000kr., som går til Myndighedsandragende. I brevet
vil I også kunne se produktbladet, og dermed hvilket produkt i får. Øvrig information kan endvidere rekvireres ved Mads Aaris.

Det resterende beløb vil først skulle betales omkring ultimo 1. kvartal 2017 – Den præcise dato udmeldes efterfølgende.
Prisen for jeres altan vil sandsynligvis lande under det beløb som jeg tidligere har udmeldt – Prisændringen skyldes det store arbejde der har ligget i at hente tilbuddene ind, og er under forudsætning af at vi fortsat er 19, hvilket det også ser ud til at vi bliver.

Tidsplanen kommer desværre ikke til at holde. Vi havde håbet på at kunne presse entreprenøren på tidsplanen, men dette er ikke muligt. Og slet ikke nu hvor vi har fået indarbejdet dagbod i kontrakten (økonomisk straf for ikke at overholde tidsplanen). I skal derfor ikke forvente at altanen er oppe før til efteråret – det præcise tidspunkt afhænger af myndighedsbehandlingen af andragende.
Det vil fortsat være den tidligere udmeldte størrelse som indsendes til myndighederne og som forventes godkendt.

Mvh Altangruppen
Mikkel og Mads


Har I spørgsmål eller brug for uddybning er I som altid velkomne til at kontakte altangruppen ved Mads på
mail: mads_aaris (a) hotmail.com eller telefon: 9137 7066.

Opdateret 14. oktober 2017

Bestyrelsen

Administration:
BOLIGEXPERTEN ADMINISTRATION A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
Tlf: 33 22 99 41
Fax: 33 22 66 93
E-mail: adm@nullboligexperten.dk

Formand:
Mads Ole Aaris
Peter Fabers Gade 28 5.th.
2200 København N
Tlf. 4292 2235
E-mail: mads_aaris@nullhotmail.com

Næstformand:
Mikkel Rothmann
Peter Fabers Gade 24 5th
Tlf: 2083 8254
E-mail: mikkel.rothman@nullhotmail.com

Kontaktperson og bestyrelsesmedlem:
Holger K. Rasmussen
Peter Fabers Gade 24, 2. sal
2200 København N
Tlf.: 3535 0828
Mobil: 2393 4478
E-mail: holgerhkr@nullgmail.com
Web: www.holmberg2.dk/holger/
Træffes 24-7-365.

Bestyrelsesmedlem:
Anette Friis Jakobsen
Peter Fabers Gade 30 2 th.
2200 København N
Tlf: 2844 3927
E-mail: anette.friis.jakobsen@nullskolekom.dk


Ved generalforsamlingen den 21. marts 2018 blev der nedsat et aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget består af følgende beboere:
 • Susana Sterkel
 • Linda Thi Nielsen
 • Mikkel Rasmussen
Opdateret 14. oktober 2017